การเกษตร การปลูกพืชสวน

การปลูกพืชสวน
พืชสวนโดยทั่วไป จะมีการเตรียมดินปลูกเป็นหลุม หลุมละ ๑ ต้น จึงไม่ต้องไถพื้นที่ ยกเว้นเพื่อการปราบวัชพืช อาจไถหลายครั้ง จากนั้นก็เตรียมหลุมปลูก

 • ขุดหลุมขนาดประมาณ ๕๐ x ๕๐ x ๕๐ ซม.
 • ใส่อินทรียวัตถุ เช่น หญ้าแห้ง ฟาง ใบไม้ มูลสัตว์ และใส่จุลินทรีย์แห้ง ๒-๓ กำมือ รดด้วยจุลินทรีย์น้ำ (EM + กากน้ำตาล + น้ำ อัตราส่วน ๑ : ๑ : ๕๐๐) เอาดินกลบ หมักไว้ ๗ วัน
 • นำต้นกล้ามาลงหลุม คลุมด้วยฟาง หรือหญ้าแห้ง
 • ระวังการเหยียบย่ำด้วยคน และสัตว์ หรือพาหนะ
 • บริเวณชายพุ่มไม้ที่ใบไม้ ดอกไม้ ร่วงลงมา ไม่ควรกวาด หรือนำไปที่อื่น เนื่องจากเป็นความสมดุลทางธรรมชาติ เมื่อออกดอกผล ทั้งใบ ดอก ผล ที่ร่วงลงมาจะกลายเป็นอาหารของต้นเดิมอย่างต่อเนื่อง
 • การเสริมสร้างคุณภาพให้แก่ดิน ทำให้ต้นไม้แข็งแรงสามารถจะให้ผลผลิตในปีต่อไปได้ปกติ หรือดีกว่าเดิม และถ้าดินสมบูรณ์จริงๆ จะออกดอก ผล ตลอดปี ดังนั้นต้นไม้ที่ออกผลปีเว้นปี คือ ต้นไม้ที่ไม่สมบูรณืนั่นเอง

ข้อควรคำนึง

 • การให้ปุ๋ยแห่งสำหรับไม้ผล
  • ครั้งที่ ๑ หลังจากเก็บผล ตกแต่งกิ่งแล้ว
  • ครั้งที่ ๒ หลังจากแตกใบอ่อน และใบอ่อนใกล้
  • ครั้งที่ ๓ การติดช่อดอก
  • ครั้งที่ ๔ เมื่อติดลูกเล็กๆ
 • พ่นจุลินทรีย์น้ำทุกๆ เดือน
 • พ่นสารไล่แมลงศัตรูพืชเสมอๆ
 • พ่นฮอร์โมนผลไม้ หรือฮอร์โมนยอดพืชเดือนละครั้ง หรือใช้พ่นหลังให้จุลินทรีย์แห้งแล้ว