กิจกรรมจัดอบรมเผยแพร่องค์ความรู้ชีววิถีกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

0

Picture3
วันที่ 29 ตุลาคม 2562 นายศิริพงษ์ พูลสวัสดิ์ หัวหน้าแผนกปฏิบัติการกิจการด้านสิ่งแวดล้อม กองกิจการเพื่อสังคมได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการผลิตน้ำหมักชีวภาพ การบำบัดน้ำด้วยน้ำหมักชีวภาพ (EM) และสาธิตการผลิตน้ำหมักชีวภาพ ให้กับกลุ่มอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) จำนวน 200 คน

Picture5
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสมุทรสาคร ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ซึ่งจัดการอบรมโดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครสมุทรสาคร โดยมีนายเสรี สนิท รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม

Picture2
ในการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การป้องกันและรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกเทศบาลนครสมุทรสาคร เพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับการป้องกันและรักษาสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลนครสมุทรสาครให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

แชร์

About Author

Comments are closed.