กิจกรรม “ชีววิถี อยู่ดี มีสุข” โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนา อย่างยั่งยืน ณ ชุมชนต้นแบบชีววิถี บ้านไทรย้อย จ.แพร่

0

แพร่ 05เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน 2562 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการเพื่อสังคม จัดกิจกรรมโครงการชีววิถี ภายใต้ชื่อ “ชีววิถี อยู่ดี มีสุข” นายถนอมพงค์ ชวลิตชีวินกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ กฟผ. กล่าวรายงาน โดยนายอิสรา สุขแจ่มใส นายอำเภอเด่นชัย เป็นประธานพิธีเปิด ณ ชุมชนต้นแบบชีววิถี บ้านไทรย้อย หมู่ที่ ๑๒ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ โดยวัตถุประสงค์จัดขึ้นเพื่อให้ชุมชนในพื้นที่มีความเข้าใจในการดำเนินวิถีเกษตรกรรมตามแนวทางของศาสตร์พระราชา และเกิดแรงบันดาลใจในการลงมือทำ หรือนำไปต่อยอดประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สอดคล้องกับคำว่า “สืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา”

แพร่ 01

ภายในงานมีการเสวนาสร้างแรงบันดาลใจในหัวข้อ “บอกเล่าวิถีเกษตรอินทรีย์” โดยมี นายอัศวิน ข่มอาวุธ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ พร้อมด้วยนายก อบต.ไทรย้อย เกษตรอำเภอไทรย้อย ผู้ใหญ่บ้านไทรย้อย ผู้ใหญ่บ้านจากชุมชนต้นแบบชีววิถีบ้านดงป่าสัก และตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเสวน

แพร่ 00นอกจากนี้ผู้ร่วมกิจกรรมจะได้สัมผัสกับวิถีของชุมชน ต้นแบบชีววิถีบ้านไทรย้อย ซึ่งเป็นชุมชนที่ได้นำองค์ความรู้ ใน“โครงการชีววิถี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” จากวิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยีแพร่ ด้วยการสนับสนุนจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ขับเคลื่อนสู่ชุมชนบ้านไทรย้อย ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างรอยยิ้ม และความสุข สู่พี่น้องเกษตรกรด้วยความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน ทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเอง ซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศ ไปสู่ความมั่นคงได้อย่างยั่งยืน

แพร่ 03ชุมชนต้นแบบชีววิถี บ้านไทรย้อย ยังได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนา อย่างยั่งยืน ประเภทที่ ๕ ชุมชนที่ได้รับความรู้จากทางวิทยาลัย และใช้ได้ผลดีเด่น ซึ่งสะท้อนถึงเจตจำนงค์ และผลสำเร็จร่วมกันในการ “สืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา” กิจกรรม “ชีววิถี อยู่ดี มีสุข” มุ่งหวังให้ผู้เข้าเยี่ยมชม มีความเข้าใจ และเกิดแรงบันดาลใจ ในการลงมือทำ หรือนำไปต่อยอดประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อสืบสานต่อยอดต่อไปตามรอยพ่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ ๙ สืบต่อไป

แพร่ 04

แชร์

About Author

Comments are closed.