เดินตามรอยเท้าพ่อ กฟผ.จัด กิจกรรม “ชีววิถี อยู่ดี มีสุข” โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนา ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร อย่างยั่งยืน ณ จ.ชุมพร

0

chivavithee-05
เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน(กฟผ.) จัดกิจกรรม “ชีววิถี อยู่ดี มีสุข” ณ วิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยีชุมพร โดยมีผู้บริหารจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อาทิ นายสมชัย ชัยโรจน์นิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฎิบัติการภาคใต้ เป็นประธานในพิธี, นายศิริพงษ์ พูลสวัสดิ์ หัวหน้าแผนกปฏิบัติการกิจการด้านสิ่งแวดล้อม กองกิจการเพื่อสังคม และว่าที่ ร.ต.นิพนธ์ ภู่พลับ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพรให้การต้อนรับ

chivavithee-01พร้อมกันนี้ มีผู้ร่วมกิจกรรมชีววิถีฯ จำนวน ๒๔ คน อาทิ เครือข่ายเกษตรกรโครงการ ชีววิถีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน, กลุ่มเกษตรกรจากชุมชนบ้านท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี, ผู้บริหารสถานศึกษาทั้งในจังหวัดชุมพร และจังหวัดใกล้เคียง, ทูตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนักศึกษาปริญญาโท คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตลอดจน บล็อกเกอร์ชื่อดัง และสื่อมวลชน

chivavithee-02กิจกรรมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ และชมฐานการเรียนรู้ ภายในแปลงเกษตรปลอดสารพิษ ณ วิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยีชุมพร ซึ่งดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๖ โดยเป็นสถาบันอาชีวศึกษาที่มีผลการประเมินโครงการชีววิถีฯ อันดับที่ ๑ ของภาคใต้ ในปี ๒๕๖๐ และคว้ารางวัลต่างๆ เป็นประจำทุกปี ต่อมาในปี ๒๕๖๑ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ประเภทผลการดำเนินงานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ระดับประเทศchivavithee-03นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้เข้าเยี่ยมชม ศูนย์การเรียนรู้ ต้นแบบชีววิถีฯ ที่ได้นำองค์ความรู้ จากวิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยีชุมพร ไปใช้จนประสบผลสำเร็จ ศูนย์การเรียนรู้ ต้นแบบชีววิถีฯ “ตามรอยพ่อ วิถีพอเพียง” โดย คุณรัชนี จุลใส ซึ่งได้รับรางวัลประกวดโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี ๒๕๖๑ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ประเภทราษฎร ระดับภาคใต้ นับเป็นแบบอย่างในการ “สืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา” อย่างแท้จริง

chivavithee-04

แชร์

About Author

Comments are closed.