โครงการชีววิถีฯ จัดประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกโครงร่างงานวิจัยในโครงการชีววิถีฯ ประจำปี 2561

0

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 โครงการชีววิถีฯ จัดการประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกโครงร่างงานวิจัยในโครงการชีววิถีฯ โดยมีนายชาติชาย พรหมเกตุ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด เป็นประธานกรรมการ ทั้งนี้ได้มีสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการชีววิถีฯ ได้ร่วมส่งโครงร่างงานวิจัยในโครงการชีววิถีฯ เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกจำนวน 16 โครงการ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 20 ท.102 กฟผ. สำนักงานใหญ่ จ.นนทบุรี.

41129096_1127857567377432_4084713833518596096_n 40897108_1508781605889134_9090023223688429568_n

แชร์

About Author

Comments are closed.