กฟผ. จัดบรรยายสาธิตการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์อีเอ็ม ให้แก่สมาชิกโครงการชีววิถีบ้านไผ่ขอดอน และบ้านชมภู

0

วันที่ 24 สิงหาคม 2561 นายสุระพงษ์ สมชื่อ ช.9 อกค. นายศิริพงษ์ พูลสวัสดิ์ วก.7 ทนท.หสล-ค. น.ส.อรอนงค์ วิศิษฐ์โสภา วก.7 อกค. บรรยายเรื่องการดำเนินกิจกรรมโครงการชีววิถีตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสาธิตการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์อีเอ็มในการทำฮอร์โมนผลไม้ การทำสารไล่แมลง และการขยายจุลินทรีย์อีเอ็มให้กับสมาชิกโครงการฯบ้านไผ่ขอดอน จ.พิษณุโลกและบ้านชมภู จ.ลำปางที่เข้าอบรมและศึกษาดูงาน ณ เขื่อนสิริกิติ์ อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์

8357DE84-F717-483D-AA5D-2943EF517962 9F959B49-509C-46FC-940F-9C9823452D7E 57364B22-E45B-4DF3-A622-512104AA0BF0 F40B218B-3C4B-4A31-9226-3A6C8C7485C940A244DF-BF03-4176-8B9B-8C7D1064BDEA 82E915CB-2C64-4A32-BE2A-46CD992C8F13 45C43C6B-ACE1-4E99-A522-4FA6E0F3F38A

แชร์

About Author

Comments are closed.