บ้านไทรย้อย ม.12 อ.เด่นชัย จ.แพร่ ให้การต้อนรับคณะกลุ่มผู้สูงอายุ จ.แพร่

0

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 บ้านไทรย้อย ม.12 อ.เด่นชัย จ.แพร่ ให้การต้อนรับคณะกลุ่มผู้สูงอายุ ทั้ง 8 อำเภอ จำนวน 80 คน ใน จ. แพร่ มาศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การทำเกษตรอินทรีย์ ปลอดสาร บริโภคปลอดภัย โดยการนำของ อาจารย์ ดร.วิศิษย์ วรรณคำ ม.แม่โจ้แพร่ฯ ณ ศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านไทรย้อย ม.12

EE9AAB09-6BDC-41DB-AA93-5C7BCF1F2387 0969624F-6B3E-4A1C-9E7F-A2CA716A98A9 35F9DC94-3E4C-4E07-A270-AEF7D0CD80B6 320ACC35-CCCD-4A97-B4EA-9A735DF65DA7 3A5399AE-57DE-48E3-90C3-5D58D2CCFF7D

แชร์

About Author

Comments are closed.