ตรวจเยี่ยมชุมชนชีววิถีบ้านนาเจริญ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

0

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 นายศิริพงษ์ พูลสวัสดิ์ วก.7 ทนท.หสล-ค. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนบ้านนาเจริญ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ร่วมกับนายประเสริฐ ประกอบศักดิ์ ช.10 อปอ. เพื่อวางรูปแบบศูนย์การเรียนรู้และปรับปรุงโครงการชีววิถีในครัวเรือนให้มีความสมบูรณ์มีกิจกรรมครบทั้ง 4 กิจกรรมทุกครัวเรือน

099EC5A0-72AB-4F7A-8CC8-2956F4E63B013131C9FF-4065-4AA9-96D6-E3B054BB66BF8C9699BC-10A1-41C0-A674-6A87B3FA9E5F

แชร์

About Author

Comments are closed.