ส่งมอบธนาคารจุลินทรีย์ ที่มีประสิทธิ์ภาพให้กับ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร และโรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม

0

4เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 นายธีพัต ธีระเมธาวิทย์ วก.9 กพล-ค. , นายบุญเทียน หงษ์ทอง ช.8 หสล-ค. กพล-ค. และนายศิริพงษ์ พูลสวัสดิ์ วก.7 หสล-ค. กพล-ค. ส่งมอบธนาคารจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิ์ภาพให้กับ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร โดยมี ผอ. ว่าที่ รต.นิพนธ์ ภู่พลับ และโรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม โดยมี ผอ.คมกฤช เทพสุวรรณ เป็นผู้รับมอบ

แชร์

About Author

Comments are closed.