คณะทำงานด้าน CSR โรงไฟฟ้าพระนครเหนือเข้าศึกษาดูงานองค์กร ที่ประสบความสำเร็จด้าน CSR/CSV ณ ชุมชนบ้านดงเรืองอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

0

1

เมื่อวันที่ 23 เม.ย.61 นายศิริพงษ์ พูลสวัสดิ์ วก.7 ทนท.หสล-ค.ต้อนรับคณะทำงานด้าน CSR โรงไฟฟ้าพระนครเหนือนำโดยนายวิภพ ภาณูอำไพ หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์ และชุมชนสัมพันธ์ อฟน. ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานองค์กรที่ประสบความสำเร็จด้าน CSR/CSV ณ ชุมชนบ้านดงเรืองอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

3
โดยมีนางบานเย็น องอาจ ผู้ใหญ่บ้านหมู่6 และชาวชุมชนบ้านดงเรืองให้การต้อนรับ และได้รับเกียรติจากนายประเสริฐ ประกอบศักดิ์ ช.10 หัวหน้าสำนักงานอุดรธานีให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายสรุปความเป็นมาของการดำเนินโครงการชีววิถีฯ
ร่วมกับชุมชนจนประสบความสำเร็จตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง กฟผ.

แชร์

About Author

Comments are closed.