รายการแทนคุณแผ่นดิน ตอน ชีววิถีชุมชนบ้านโคกน้อย จ.หนองบัวลำภู

0


เมื่อชาวบ้านชุมชนบ้านโคกน้อย จ.หนองบัวลำภู ได้น้อมนำแนวพระราชดำริเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต ด้วยโครงการชีววิถีบ้านโคกน้อย เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน จนทำให้สามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ และสามารถขยายองค์ความรู้สู่ผู้อื่นได้สำเร็จ

แชร์

About Author

Comments are closed.