รายการแทนคุณแผ่นดิน ตอน ชีววิถีบ้านดงเรือง จ.อุดรธานี

0


เมื่อชาวบ้านดงเรือง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี หันมาใช้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิตโดยยึดหลักอยากจะมีกินให้ปลูก อยากจะมีใช้ให้ทำ ซึ่งส่งผลทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนในครอบครัวดีขึ้น โดยการน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต ด้วยโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

แชร์

About Author

Comments are closed.