VLOG01

0


นักศึกษาฝึกงาน ฝ่ายกิจการสังคม ได้ลงพื้นที่ดูงานของโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ที่ชุมชนบ้านคลองนาหมอน จ.นนทบุรี

แชร์

About Author

Comments are closed.