กฟผ. จัดการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ “โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ประจำปี 2561

0

เมื่อวันที่ 2-3 มิถุนายน 2561 ฝ่ายกิจการสังคม(อกค.) จัดการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ระหว่าง กฟผ.และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)ระดับประเทศ ประจำปี 2561 ในการขยายความร่วมมือการดำเนินโครงการชีววิถีฯปี 2559-2562 โดยมีนางรัชดา ทองอยู่ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสังคม(อกค.)เป็นประธานเปิดการประชุม โดยภายในงานยังได้รับเกียรติจากหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ตามรอยพระบาทศาสตร์พระราชา ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง”

ทั้งนี้ นอกจากการประชุมร่วมกันถึงแนวทางการประยุกต์ใช้และการขับเคลื่อนวิถีเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนแบบยั่งยืน การบรรยายให้ความรู้ด้านชีววิถีแล้ว ยังมีการเสวนาเรื่อง “ขับเคลื่อนชุมชนชีววิถีภายใต้ความร่วมมืออย่างไรให้ประสบความสำเร็จ” พิธีมอบงบประมาณสนับสนุนการดำเนินโครงการชีววิถีฯ

แชร์

About Author

Comments are closed.