กฟผ. ร่วมงาน อกท. ชาติ ครั้งที่ 37 วิทยาลัยเกษตรฯสงขลา

0

กฟผ.ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในงานองค์การเกษตรเพื่ออนาคตไทยครั้งที่ 37 โดยนำแปลงสาธิตโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมแสดง ชู 2 ผลงานชนะเลิศระดับประเทศตามโครงการความร่วมมือระหว่าง กฟผ. และ สอศ. ร่วมจัดแสดง

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานเปิดประชุมวิชาการระดับชาติ องค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทย(อกท.) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 37 ซึ่งมีขึ้นในระหว่างวันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2559 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา ต.ท่าชะมวง อ.รัฐภูมิ จ.สงขลา โดยมีนายสหัฐ บุญโพธิภักดี รองผู้ว่าการกิจการสังคม กฟผ. ร่วมรับเสด็จและกล่าวถวายรายงานผลการดำเนินงานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

01_0409

นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี รองผู้ว่าการกิจการสังคม กฟผ. กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานประชุมวิชาการระดับชาติในครั้งนี้ สำหรับ กฟผ. ได้นำมีการจัดทำแปลงสาธิตโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในพื้นที่ขนาด 100 ตารางวา มาออกร้านนิทรรศการ ซึ่งมีการจำลองการดำเนินงานของโครงการชีววิถีฯ โดยแบ่งพื้นที่ใช้สอยภายในออกเป็น 4 ส่วนคือ การใช้พื้นที่สำหรับเพาะปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ การเลี้ยงสัตว์บก การทำปศุสัตว์ด้วยคอกไก่แบบปล่อย การเลี้ยวสัตว์น้ำ และการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการแสดงบอร์นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ การใช้งานจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในด้านต่างๆ

01_0407 01_0411 01_041704_24704_246

นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และ นวัตกรรม ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประเมินผลการดำเนินงานโครงการชีววิถีฯตามความร่วมมือระหว่าง กฟผ. และ สอศ. ได้แก่ ชุดปลูกผักไร้ดินปลอดสารเคมีโดยใช้น้ำจากบ่อเลี้ยงปลาที่มีการบำบัดด้วยจุลินทรีย์ EM และ ประเภทงานวิจัยในการเลี้ยงไส้เดือนดินด้วยจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ โดยภายในร้านนิทรรศการดังกล่าว ยังมีการแจกเอกสารเผยแพร่ของโครงการชีววิถีฯ และมีการแจกจุลินทรีย์ขยายกว่า 3,000 ขวด ให้แก่ประชาชนทั่วไปที่เข้ามาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

04_24304_245IMG_5550IMG_5552IMG_5553IMG_5563IMG_5615

แชร์

About Author

Comments are closed.