ร่วมจัดแสดงบอร์ดนิทรรศการโครงการชีววิถีฯ ในงานเกษตรแฟร์ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร

1

046วันที่ ๒๑-๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ ร่วมจัดแสดงบอร์ดนิทรรศการโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในงานเกษตรแฟร์ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร

แชร์

About Author