ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2556

0

005
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2557 จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2556 ณ ห้องประชุมสำนักความร่วมมือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

แชร์

About Author

ตอบกลับ