ประชุมชี้แจงโครงการชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง กฟผ.

0

004เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2557 ประชุมชี้แจงโครงการชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง กฟผ. ร่วมกับผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ณ ห้องประชุม รร.อนุบาล กฟผ. แม่เมาะ

แชร์

About Author

ตอบกลับ