กฟผ. กับ สอศ. และนำคณะดูงานเหมือง และ รฟ.แม่เมาะ ณ ศูนย์ฝึกอบรมแม่เมาะ

0

003เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2557 กฟผ. จัดประชุมโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามความร่วมมือระหว่าง กฟผ. กับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) โดยนำคณะดูงานเหมือง และ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ณ ศูนย์ฝึกอบรมแม่เมาะ จ.ลำปาง

แชร์

About Author

ตอบกลับ